IBM Logo

IBM Linux centar

Opremom koju je donirao IBM formiran je IBM Linux centar čime su se stvorili uslovi za obrazovanje i obuku dodiplomskih i poslediplomskih studenata sa rešenjima zasnovanim na otvorenim sistemskim platformama, koje koriste Linux operativni sistem, i zajednice »otvorenog programskog koda«. Takođe, studentima su na raspolaganju za rad i najkvalitetniji IBM programski sistemi srednjeg sloja.

Red Hat Certified Training Partner

Sa Red Hatom i njegovim distributorom VDEL-om potpisani su ugovori o održavanju seritifikovanih kurseva za profesionalne korisnike Red Hat Enterprise Linux operativnog sistema, kao i ugovor o organizovanju i pružanju sistemske podrške korisnicima ovog operativnog sistema.

Red Hat kursevi